TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 

 

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi Başvuru Formu
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA VE TİCARİ İLETİŞİM İZİN FORMU

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘6698 sayılı Kanun’) uyarınca kişisel veri kabul edilen verilerimin Türk Traktör A.Ş. tarafından ürün ve hizmetlere ilişkin; müşteri memnuniyeti araştırmaları anket çalışmaları tanıtım bilgilendirme kutlama temenni onay alma ve pazarlama çalışmaları yapılması kampanya indirim hediye çekiliş promosyonlara ilişkin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılması ihtiyaçlarınıza özel fırsatlar geliştirilmesi işlemlerinizle ilgili istatistiklerin oluşturulması sizinle olan bağlantının devamını sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebileceğini aynı amaçla Türk Traktör Yetkili Satıcı ve Türk Traktör Yetkili Servisleri ve Yetkili Yedek Parça Bayileri ile paylaşılarak tüm bu şirketler ile bunların altyapı ve hizmet sağlayıcıları (gönderi şirketi çağrı merkezi danışmanlar pazar araştırma şirketleri veri saklama merkezleri) iş ortakları hissedarları iştirakleri kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceğini; 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sahibi olarak

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahip olduğum ve bu haklarımı Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 - 52A 06560 Yenimahalle ANKARA adresine yazılı olarak başvurarak kullanabileceğime ilişkin olarak gereği gibi bilgilendirilmiş olduğumu kabul ve beyan ederim.

KİŞİSEL BİLGİ İLETİŞİM FORMU Türk Traktör A.Ş. tarafından veya Türk Traktör Yetkili Satıcı ve Türk Traktör Yetkili Servisleri ve Yetkili Yedek Parça Bayileri ile paylaşılarak tüm bu şirketler ile bunların altyapı ve hizmet sağlayıcıları (gönderi şirketi çağrı merkezi danışmanlar pazar araştırma şirketleri veri saklama merkezleri) tarafından ürün ve hizmetlere ilişkin; müşteri memnuniyeti araştırmaları anket çalışmaları tanıtım bilgilendirme kutlama temenni onay alma ve pazarlama çalışmaları yapılması kampanya indirim hediye çekiliş promosyonlara ilişkin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılması ihtiyaçlarınıza özel fırsatlar geliştirilmesi işlemlerinizle ilgili istatistiklerin oluşturulması sizinle olan bağlantının devamını sağlanması amaçlarla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini görüntülü ve sesli mesaj (MMS) elektronik posta mektup telefon çağrı merkezi otomatik arama ve benzeri vasıtalar aracılığıyla sizinle iletişime geçebilmesi için verileriniz işlenecektir.

 

Vermiş olduğunuz bu bilgilerin işlenmesi kullanılması hakkında bilgi alma düzeltme değiştirme veya onayı geri alma isteğinizi musteri@turktraktor.com.tr adresine kendi hesabınızdan mail atarak talep edebilirsiniz.