PARO PROGRAMI ÜYELİK ONAYI VE VERİ İŞLEME İZNİ

 

Bu Paro Programı Üyelik Onayı, sizi Paro üyesi haline getirmekte ve verilerinizin Program kapsamında nasıl işlendiğini belirlemektedir. Paro Programı, çeşitli üye işyerleri ve diğer uygulamaları aracılığıyla üyelerine çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir müşteri memnuniyeti programıdır. Paro Programı’nın bir üye işyeri olan Türk Traktör A.Ş.- Mersis no: 0876005471300012, veri sorumlusu olarak, mağazaları, web ve mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve diğer tüm kanallarında (“Kanallar”) yaptığınız alışverişler ve verdiğiniz kişisel bilgilerinizi kaydetmekte ve işlemektedir. Türk Traktör, Paro dahilindeki sadakat uygulaması ile Paro Programı’na ve web sitesinde yapılan işlemler ile de Axion platformuna üyedir (diğer programlarla birlikte “Programlar”). Her iki Program, veri sorumlusu olarak da hareket eden Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”) tarafından yönetilmekte olup, Tanı ve/veya üye şirketler/markalar yine bu üyelik onayında belirtilen benzeri amaçlarla farklı programlar devreye alabilir. Programlar’ın amacı, Tanı ve üye markaların size özel reklam, kampanya ve diğer faydalarının sunulmasıdır.

 

 

Programlar dahilinde toplanan verileriniz nelerdir?

 

 

Toplanan veriler, Tanı’ya ve Programlar’a dahil markaların Kanallarına vermiş olduğunuz kişisel verileriniz ile web siteleri üzerindeki gezinme hareketlerinizdir (Programlar’a dahil web sitesindeki hareketler ile web sitesine hangi sayfadan gelindiği gibi bilgiler). Kanallar aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, plaka bilgisi, anketlere verdiğiniz cevaplar, ziyaret ettiğiniz mağazalar, alışveriş bilgileriniz ve vermiş olduğunuz diğer kişisel bilgilerdir. Toplanan veriler birlikte “Bilgiler” olarak anılacaktır.

 

 

Bilgiler hangi amaçla işlenmektedir?

 

Kanallardan toplanan Bilgiler Tanı’ya aktarılır. Tanı, Programların sahibi olarak bu verileri kendi işleyebileceği gibi, üye markalarla da paylaşabilir. Bilgileriniz, Tanı ve/veya Programlar’a üye şirket/ markalar tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması gibi amaçlar için işlenebilir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile sadece bu izin beyanında bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

 

Bilgiler kimlere aktarılabilir?

 

 

Bilgileriniz, yukarıda belirtilen kapsamda işlenmek üzere Tanı, Programlara dahil markalar ile bayi, acente ve franchise’ları, altyapı sağlayıcıları ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilir. Paro Programı’na dahil markalar Altunbilekler, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Divan, Edwards, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Özhan Market, Pürsu, Setur, Yapı Kredi Bankası, Yurtiçi Kargo ve 1tıkla2kazan’dır. Axion platformuna dahil markalar ise Arçelik, Aygaz, Beko, Ford, Koçtaş, Setur, Mogaz, Opet, Pürsu ve Yapı Kredi Bankası’dır. Tanı tarafından oluşturulan program ve platformlara dahil olan markalar değişkendir. Markaların güncel listesi için lütfen www.paro.com.tr ve www.axion- tr.com adresini ziyaret ediniz. Axion kapsamında platforma dahil markalardan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile yapılacak uygulama, kişisel bilgilerinizi içermemek üzere, Siteler üzerindeki gezinme bilgilerinizin paylaşımı şeklinde olacaktır.

 

 

Veri işlemenin süresi nedir?

 

 

Burada belirtilen kişisel verileriniz, Programlar ve Tanı tarafından benzer amaçla oluşturulmuş tüm diğer programlar ve markalar tarafından, bu markaların üyeliği ile Programların devamı süresince ve sonrasında da, aksi tarafınızca açıkça belirtilmediği sürece işlenmeye devam edilecektir. Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız nelerdir? Bu İzin Beyanı’nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını Tanı için Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok K:3 Üsküdar, İstanbul adresinden ve 4447276’dan, Türk Traktör için Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 - 52A 06560 Yenimahalle ANKARA  adresinden ve 4440648’den talep etmehakkınız bulunmaktadır.

 

 

Paro Program Koşulları

 

 

  1. Paro Üyesi’nin (“Üye”), Paro Programı’ndan faydalanması için Paro Programı Üyelik Onayı ve Veri İşleme İzni’ne onay vermesi ve cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programlar’ın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Tanı ve Program Ortakları’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Programlar’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.
  2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Tanı ve Program Ortakları hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.
  3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya,ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı, ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.